"כשנפנה אליכם בשנה הבאה תהיו חייבים לשמור על הרמה הזו !
כל הטיפול היה ברמה גבוהה מאוד עם הרבה סבלנות ואם לומר את האמת ההצעה הראשונה שקיבלנו הייתה מדויקת והתקבלה פה אחד אצלנו ונתנה לנו מענה למה שחיפשנו, יישר כח !"