"מכתב תודה והוקרה על הפקה מזהירה
קשה לבטא אסף, את הקלות בה נאספות אלי מילות השבח בבואי להודות לך על הצלחת אירוע חנוכת בית הבד"