"מכתב תודה והוקרה פיקוד העורף
אבקש להודות לך מכל הלב על היענותך לקריאתנו לבוא ולסייע לאזרחי הדרום בערים וביישובים השונים לעת מבצע ""עופרת יצוקה"""