"מכתב תודה מלאומי ושות
אחרי אירוע הגיבוש של עובדי לאומי בארגונך ובנהולך ניתן להתחיל מכתב זה ב: אסף ידידנו"