"מכתב תודה מפנינה שור
מבקשת להודותלך על בחירתך בנו להופיע באירוע השקת בית הבד ""ארץ גשור"""