"תודה על טיול ויום כיף – אפריקה ישראל
תודה לאסף ולצוות צפון תיירות ונופש על ארגון ותפעול יום טיול וכיף לעובדי מלונות אפריקה ישראל "