ברצוננו להודות לכם על יום הגיבוש המוצלח שארגנתם לעובדי התאחדות התעשינים…