"מכתב תודה – בן בשט
ברצוננו להביא בפניכם את מלוא הערכה ולשאת מכולנו בחברת בי אנד בי בן בשט בע""מ ת""א"