"תודה על ארגון אירוע מחלקתי – רפא""ל
ברצוננו להודות לך ולצוות החברה על ארגון יום הגיבוש ""הרפתקה בגליל"" למחלקה "